U bent hier

Samengestelde Liturgie 28 April , bevestiging ambtsdragers.

Door Redactie op zo, 28/04/2019 - 02:36

Ochtenddienst in Surhuizum op 28 april 2019​ In deze dienst nemen we afscheid als ambtsdrager van de ouderlingen Roelie Postma-Riedstra en Greetje Loonstra-Rispens en van diaken Greetje Barwegen-Dijkstra. Ambtsdrager Dina Jager legt haar huidige functie als diaken neer en zal worden bevestigd als ouderling. Zij neemt de taak van jeugdouderling op zich. Oeds Holthuis en Piet André Huistra worden bevestigd in het ambt van ouderling. Oeds wordt voorzitter van de kerkenraad en Piet André ouderling-kerkrentmeester. Miranda van der Veen-Sevinga wordt bevestigd in het ambt van diaken. Ouderling-scriba Gryt Wijma-Wijbenga en ouderling-kerkrentmeester Auke Elzinga zijn bereid om hun ambtsperiode met een jaar te verlengen. Wiebina Top wordt lid van het College van Kerkrentmeesters als niet-ouderling. Liturgie Voorzang: ELB 212 : 1 en 2​​​​​Heer, wat een voorrecht Welkom en afkondigingen​ Intochtslied: Lied 642 : 1, 2 en 8 (Gezang 218 : 1, 2 en 8)​Ik zeg het allen dat Hij leeft​ Stil gebed - votum - groet Zingen: Klein Gloria Gebed Zingen: Kinderlied via YouTube Gesprekje met de kinderen Zingen: Jullie lopen nu de kerk uit​(2e couplet van Wij zijn verbonden in Gods werk) De kinderen gaan naar de kinderkerk Schriftlezingen: Johannes 20 : 19 - 23 en 1 Petrus 5 : 1 - 7 Zingen: Lied 653 : 1, 6 en 7 (Gezang 71 : 13, 14 en 15)​U kennen, uit en tot U leven Verkondiging Zingen: Ik geloof in God de Vader ​​(tekst Jaap Zijlstra; melodie: Wat de toekomst brengen moge) Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’ De kinderen komen terug in de kerk Formulier om afscheid te nemen van ambtsdragers Persoonlijk woord van afscheid fo​ Formulier om ambtsdragers te (her)bevestigen Bekrachtiging en zegen Toezingen: Lied 415 : 1 (aangepast) ​​daarna blijven allen (zo mogelijk) staan Vraag aan gemeente: Zingen: Lied 345 : 3 (aangepast) Aanreiken van een attentie Gedicht: Voelbaar als een windvlaag Zingen: Lied 675 : 1​​​​​​Geest van hierboven Gebed Collecten Slotlied: Heer wês mei ús oant in oare kear​(Lieteboek, sjonge en bidde 416) Zegen Zingen: Amen, amen, amen Na de dienst zingen wij het Wilhelmus​Lied 708 : 1 en 6 In de pije is gelegenheid om de hand te geven aan de ambtsdragers die afscheid namen en bevestigd werden. In It Gebou is ieder van harte welkom voor koffie, thee en limonade