Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Surhuizum. Op deze site vindt u / jij informatie over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overzicht van de Erediensten en het Kinderwerk deze maand kunt u / jij vinden in de rubriek Op zondag.

• In verband met de lockdown zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. Dit kan met alleen geluid via www.kerkdienstgemist.nl, en sinds kort ook met beeld en geluid via YouTube. Het streven is dat alle komende diensten rechtstreeks met beeld te volgen zijn. Daarvoor wordt telkens een nieuwe link geplaatst op deze site en op de Kerkgroet.

Zondag 24 januari: https://youtu.be/oL55jOnoRLk 

Zondag 31 januari:

 

• Alle activiteiten voor de komende tijd zijn afgelast. Zolang de scholen zijn gesloten, geldt dat ook voor het kinder- en jeugdwerk.

• De lopende zaken van de kerkenraad worden tijdens de lockdown waargenomen door
het klein moderamen. Dit bestaat uit Oeds Holthuis (voorzitter), Fré van der Veen (scriba),
Piet André Huistra (voorzitter KRM) en ds. Guda Borger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons jaarthema 2020-2021 is: Het goede leven

 

 

 

 

Overdenking

 

 

Een nieuw begin.

In het kerkelijk jaar volgt op de Kerstperiode de tijd van Epifanie, ook wel genoemd het Oosterse Kerstfeest. Epifanie verwijst naar het verschijnen van Jezus Christus op aarde. In Hem heeft God zich aan de mensen ‘openbaar’ oftewel zichtbaar gemaakt. De Zoon van God is mens geworden en midden in de aardse werkelijkheid gekomen. Paulus schrijft daarover in zijn tweede brief aan Timoteüs: De genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen (2...