U bent hier

Wat te doen bij...

1. Geboorte, huwelijk en overlijden te melden aan:
    a. de scriba
    b. de predikant
    c. de wijkouderling
    d. het kerkelijk bureau

2. Kerkelijke huwelijksbevestiging in overleg met de predikant aan te vragen bij de kerkeraad. Tevens dient, met het oog op het kerkgebouw, de koster tijdig in het overleg te worden betrokken.

Tarieven voor rouw- en trouwdiensten: Tarieftabel

3. Ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling en predikant in te lichten.

4. Vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats.

5. Verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie.

6. Mutaties van of naar een niet PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau.