U bent hier

Tarieven voor rouw- en trouwdiensten

  • Een offerte voor rouw- en trouwdiensten kan vooraf worden aangevraagd bij de koster. Deze wordt opgemaakt tegen onderstaande tarieven.
  • De uiteindelijke factuur wordt opgesteld door de boekhouder, waarna deze met goedkeuring van de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters wordt verzonden
  • Voor gemeenteleden die met actie Kerkbalans minder dan € 50 per jaar bijdragen, geldt het tarief voor niet-leden. Het College van Kerkrentmeesters behoudt zich het recht voor, eventueel in samenspraak met de diaconie, om van deze regeling af te wijken indien hiertoe aanleiding is
  • Extra kosten welke gepaard gaan met de extra wensen van het bruidspaar of de (rouwende) familie worden in rekening gebracht. Onder extra wensen kan worden verstaan: andere predikant, organist of musici door de familie gekozen, bediening beamer, extra aankleding van de Doarpstsjerke of It Gebou of extra kosten welke gemaakt worden indien de beschikbare ruimtes te klein zijn.
  • Het maximaal aantal toegestane bezoekers van een kerkdienst is door de brandweer vastgesteld op 250.
  • De tarieftabel is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters
Tarieftabel PKN Surhuizum voor rouw- en trouwdiensten
Element Activiteiten Kosten leden Kosten niet-leden
Eigen predikant Gesprekken met de betrokkenen, voorbereiding en leiden van de dienst Gratis Gratis
Kerkgebouw Doarpstsjerke Gratis € 200
  Zaalhuur It Gebou dagdeel (minimaal € 50 € 50
  Zaalhuur It Gebou 2 dagdelen € 75 € 75
Koster Gastheerschap per uur € 25 € 25
Consumpties Koffie/thee/frisdrank € 1,25 € 1,25
  Bier en wijn € 1,75 € 1,75
  Plakje cake € 0,50 € 0,50
  Oranjekoek € 1,50 € 1,50
  Hapjesschaal 25 personen € 17,50 € 17,50
  Schaaltje nootjes € 1,00 € 1,00
  Zakje chips € 0,75 € 0,75
Overige Klokluiden € 15 € 15
  USB stick met opname dienst € 10 € 10

Surhuizum, september 2020