U bent hier

Historie

Protestantse Gemeente Surhuizum

Na een jarenlang proces zijn de Gereformeerde Kerk van Surhuizum en de Hervormde Gemeente van Surhuizum per 1 februari 2006 gefedereerd.

Anders dan bij vele andere federatieprocessen was hier niet alleen sprake van samengaan, maar ook van een scheiding. Sinds 15 augustus 1887 hebben de Gereformeerde Kerk van Augustinusga en de Gereformeerde Kerk van Surhuizum intensief samengewerkt en gezamenlijk steeds predikanten beroepen. Beide gemeenten waren weliswaar formeel zelfstandig, maar heel het kerkelijke werk werd gedaan als ware het één gemeente. Deze bijzondere situatie is met de federatie met de plaatselijke hervormde gemeenten tot een eind gekomen. Het besluit om te federeren is 1 februari 2006 officieel bekrachtigd door de ondertekening van de federatieakten. Hiermee is voor de gereformeerde kerk na bijna 120 jaar een eind gekomen aan de samenwerking met het buurdorp. In federatief verband is vervolgens per dorp verder toegewerkt naar de volgende en laatste stap in het proces van samengaan: een fusie per dorp. Daarmee zijn we formeel en ondeelbaar de nieuwe pkn-gemeenten van Augustinusga en Surhuizum geworden, en behoort de tijdelijk toevoeging “in wording” definitief tot het verleden.

Hoewel er ook nog wordt gekerkt in de Pypketsjerke wordt er inmiddels in toenemende mate gekerkt in de oude dorpskerken. Zo wordt ruimte gegeven aan het bouwen van een nieuwe gemeente, maar wordt ook recht gedaan aan oude verbanden die in de beide dorpen nog steeds voelbaar zijn. Nu de nieuwe situatie inmiddels steeds vertrouwder gaat aanvoelen is het belang van deze oude verbanden aan het afnemen. Hoewel de eerste gesprekken tot samengaan al vele jaren geleden werden gevoerd, is het proces door het instellen van een projectorganisatie in een stroomversnelling geraakt. Door het proces te faseren en er een duidelijk tijdspad aan te geven, werd het grote project van samengaan en scheiden overzichtelijk gemaakt. Mede dankzij de ondersteuning vanuit het Protestants Dienstencentrum Fryslân kon de federatie uiteindelijk binnen vier jaar tot een goed einde worden gebracht. Drie jaar later waren we zover dat de fusie rond was en dit is begin 2010 geformaliseerd door de notaris. Daarmee is een eind gekomen aan een intensief maar vruchtbaar proces. We hopen samen een sterke en levende gemeente te zijn, met vertrouwen in de toekomst.
 

Lijst van predikanten

Ds. B. van der Boon

Ds. G.H. Borger-Koetsier 

2010-2016      

2018 - heden