U bent hier

Historie

Hervormde Kerk Surhuizum

Het is niet precies bekend hoe oud de kerk van Surhuizum is. Wel mag worden verondersteld dat ze vrij oud is, vermoedelijk al van voor de tijd van de kloosterstichtingen ± 1240/1250. Uit het feit dat de toren uit de twaalfde of vroeg dertiende eeuw is, is een zekere datering mogelijk. De geschiedenis vermeldt nl. dat in het jaar 1214 een zekere magister Olivier van Keulen in naam van de Bisschop van Munster op het kerkhof van Surhuizum opriep tot een kruistocht naar Jeruzalem. Verder is bekend dat na 1580, door het verraad van Rennenberg, er een zeer rumoerige tijd aanbrak, waarin veel is gevochten. De kerk werd toen als schuilplaats en als vesting gebruikt. In die tijd is vrij zeker deze kerk in brand gestoken en grotendeels verwoest. Pas in 1617 is de kerk weer opgebouwd. De klok in de toren dateert van 1630. Niet minder dan tien namen met familiewapens zijn in de klok gegoten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de klok door de Duitse bezetters uit de toren gehaald. Gelukkig werd de klok na de oorlog terug gevonden en weer opgehangen in de toren. In 1734 is de oude kerk tot op de fundering toe afgebroken en met bijna al het oude materiaal weer geheel opgebouwd. Wel is het een kleinere kerk geworden. Het kerkgebied is ook kleiner geworden. Surhuisterveen en Rottevalle, welke voorheen bij Surhuizum behoorden, stichtten eigen kerken. Deze kerk staat er nog tot op heden. Een compleet bestek van de nieuwbouw van 1734 is nog aanwezig. Wel zijn er diverse restauraties gepleegd. De laatste ingrijpende restauratie heeft in 1995 plaatsgevonden. De eerste predikant die hier heeft gestaan is Wolterus van Deutechem. U proeft hier in vogelvlucht iets van de rijke kerkelijke historie van Surhuizum.

Lijst van predikanten

Wolterus Deutechem 1605-1619
Meinardus Jacobus Hempenius 1621-1627
Wilhelmus Johannis 1627-1653
Johannes Christianus Hermanni 1654-1667
Simon Accama 1668-1680
Folkerus Nauta 1680-1692
Nicolaas Piscator 1694-1709
Hermanus Wesselius 1710-1711
Bavius Wierenga 1711-1719
Johannes Cuperus 1720-1777
Francois Bekius 1777-1784
Jacobus de Vries 1785-1793
Johannes Jacobus Damstee 1795-1799
Hajo Uden Thoden van Velzen 1799-1803
Johannes  Los 1804-1805
Jan Willem Snethlage 1806-1829
Lucas Donko Westerlo 1829-1859

Na zijn vertrek in 1859 werd de combinatie Augustinusga-Surhuizum ontbonden.

W.H.J. Baart de la Faille 1860-1863
N. Warmolt 1863-1873
J. de Jong 1874-1876
L. Okken 1876-1878
K. Bosma 1878-1882
W.H. Snethlage 1883-1887
J.P. Miedema 1892-1897
H. van der Bijtel 1898-1927
A. Steenbeek 1928-1935
J. Juckema 1936-1940
J.S. Postma 1940-1947
H. Marra 1948-1954
W.A.Z. Tieman 1955-1961
D.W. Koelman 1962-1967
W. Kruidenier 1967-1972
F.J. Brinkman 1972-1978
A.B. Sloof 1979-1986
F. Schipper 1987-1992
J.G. Kemperman 1993-1997
P. de Boer 1999-2005