U bent hier

Historie

Gereformeerde Kerk Augustinusga-Surhuizum

De Gereformeerde Kerk van Augustinusga is opgericht op 5 maart 1887. De Gereformeerde Kerk van Surhuizum ontstond een week later namelijk op 11 maart 1887. Op 15 augustus 1887 is de samenwerking tussen beide gemeenten begonnen. Hiermee was de eerste (en waarschijnlijk de enige) “dubbel gemeente” ontstaan in Nederland. Dit wilde zeggen: de beide gemeenten (van Augustinusga en Surhuizum) gebruikten samen één kerkgebouw, één predikant en één kerkenraad, maar bleven formeel toch twee afzonderlijke gemeenten. De eerste predikant was ds. W. Maan, die uit de Nederlands Hervormde Gemeente van Augustinusga trad. Het kerkgebouw staat tussen de beide dorpen in, iets meer naar de kant van Augustinusga, waar het gemeentelijk onder valt. De kerk is destijds gebouwd bij de “Pije”, een waterkering tussen de twee dorpen. Zij is daarom in de volksmond de “Pypketsjerke” gaan heten en deze naam vindt u dan ook terug op de voorgevel, met de “pype” daaronder. In 1971 is het kerkgebouw ingrijpend verbouwd (o.m. is de torenspits eraf gehaald) en heeft het haar huidige vorm gekregen. In 1980 is het jeugdhonk (’t Pypkehonk) gebouwd. Naast het kerkgebouw zijn twee woningen, een kosterwoning en een pastorie. Op 29 juni 2016 zijn zowel de kerk als de bijbehorende woningen verkocht. Hiermee is hun voormalige functie beëindigd.

 

Lijst van predikanten

Ds. W. Maan 1887-1892
Ds. H.J. Schoolland 1887-1892
Ds. W.F.C. van Helsdingen 1914-1925
Ds. U. Buwalda 1926-1945
Ds. IJ. Feenstra 1946-1950
Ds. H. Willems 1951-1965
Ds. G. de Ruiter 1967-1972
Ds. A. Velthoen 1974-1981
Ds. H. de Goede 1983-1988
Ds. G. van der Veere 1988-1993
Ds. A.J.J. van Vliet 1994-2003
Ds. B. van der Boon 2006-2010