Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Surhuizum. Op deze site vindt u / jij informatie over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overzicht van de Erediensten en het Kinderwerk deze maand kunt u / jij vinden in de rubriek Op zondag.

Ons jaarthema 2020-2021 is: Het goede leven

----------------------------------------------------------

Verruiming mogelijkheden voor bezoeken van de kerkdiensten

 

Met ingang van 14 maart 2021 jl. is er voor maximaal 20 kerkgangers weer de gelegenheid om de erediensten in de kerk bij te wonen. Mits we daarbij de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Fijn natuurlijk dat dit weer kan maar helaas nog wel voor een beperkt aantal kerkgangers.

 

Nu de vaccinatiegraad toeneemt en de ziekenhuisopnames dalen kunnen we gelukkig weer gaan nadenken over verruiming. Daarom gaan we per direct over naar maximaal 30 bezoekers die aanwezig mogen zijn bij de wekelijkse erediensten. Bij het doorzetten van de positieve ontwikkelingen kan dat mogelijk binnenkort verder worden uitgebreid. We houden u via publicaties op deze plaats de hoogte. Houd daarom de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl. We zien u graag weer in de kerk en hopen natuurlijk dat u graag weer komt! Voorlopig gelden nog steeds de regels: vooraf aanmelden bij de koster, draag een mondkapje bij de verplaatsing in de gebouwen en houd de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar.

 

Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze voldoende afstand houden tot elkaar en de gemeente. Daar maken we al regelmatig gebruik van. Zolang we als gemeente nog niet met elkaar kunnen zingen is dat een mooi alternatief voor de samenzang.

 

We hopen dat dit stappen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luisteren naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk! 

------------------------------------------------------------------------------
• In verband met de lockdown zijn de kerkdiensten tot 14 maart online te volgen. Dit kan met alleen geluid via www.kerkdienstgemist.nl, en sinds kort ook met beeld en geluid via YouTube. Het streven is dat alle komende diensten rechtstreeks met beeld te volgen zijn. Daarvoor wordt telkens een nieuwe link geplaatst op deze site en op de Kerkgroet.

 

YouTube link voor het PKN kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCZAWniIocS-VO8j3ZbHojKQ  Op deze pagina kunt je zowel alle uitzendingen terugzien als ook zien welke er op korte termijn gepland staan. Tip. Door je te abonneren op deze pagina krijg je vlak voor de uitzending een bericht in je mail of je zet voor een specifieke uitzending een herinnering aan. 

 

• Alle activiteiten voor de komende tijd zijn afgelast. Zolang de scholen zijn gesloten, geldt dat ook voor het kinder- en jeugdwerk.

• De lopende zaken van de kerkenraad worden tijdens de lockdown waargenomen door
het klein moderamen. Dit bestaat uit Oeds Holthuis (voorzitter), Fré van der Veen (scriba),
Piet André Huistra (voorzitter KRM) en ds. Guda Borger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

In tegenstelling wat er in het Tsjerkefinster staat vermeld dat begint de kerkdienst op 30 mei as niet om 9:30  maar om 11:00 uur

 

 

 

 

Overdenking

 

 

Het Licht overwint!

 

Dat is de belijdenis die we hebben gevierd met Pasen. Niet de zonde, het lijden en de dood hebben de macht, maar God! Hij is het die aan het begin en aan het einde staat van alles wat is, zichtbaar en onzichtbaar. Hij is HEER van zijn schepping. De dag van de opstanding van Jezus Christus uit de diepte van het dodenrijk is bij uitstek het teken van Gods macht over leven en dood. Christus die van zichzelf heeft gezegd: Ik ben het Licht voor de wereld, is opgewekt ten leven. Tegelijkertijd roept de erkenning van de macht...