U bent hier

Nieuws

Liturgie 7 Juli 2019

Door Redactie op za, 06/07/2019 - 16:48

Liturgie voor de dienst op 7 juli 2019 in Surhuizum

We sluiten vandaag het kerkenwerkseizoen af onder het thema:

Hert & hannen  

!

In deze dienst is groep 8 van de JLS te gast. Zij zijn vanaf september allemaal welkom bij de All Stars.

De World Servants-gangers, Rianne Huistra en Ellis Veenhuizen, hopen op 23 juli te vertrekken naar

Oeganda. Zij ontvangen vandaag een reiszegen.

De begeleiding van deze dienst is in         

hannen

 van de 

Bgb 

Foar Jo

Liederen voor de dienst:              

Liturgie zondag 19 mei

Door Redactie op za, 18/05/2019 - 15:27

 

Lied voor de dienst: Lied 218:1,2,3  (evangelische liedbundel)

 

Intochtslied: Ps.33:1,2

 

Votum en Groet

 

Klein Gloria

 

Zingen: Gez. 221:1,2,3

 

Gebed

 

Kindernevendienst, kinderlied: 

(is deze plaats voor de kindernevendienst juist ?)

 

Wet

Zingen: Gez. 437:1,2,3

 

Schriftlezing: Ef.5:1 t/m 20

Zingen: Ps. 98:1,2

 

Prediking

Zingen: Gez. 462:1,2,4 

 

Dankgebed

 

Collecte

 

Samengestelde Liturgie 28 April , bevestiging ambtsdragers.

Door Redactie op zo, 28/04/2019 - 02:36

Ochtenddienst in Surhuizum op 28 april 2019​ In deze dienst nemen we afscheid als ambtsdrager van de ouderlingen Roelie Postma-Riedstra en Greetje Loonstra-Rispens en van diaken Greetje Barwegen-Dijkstra. Ambtsdrager Dina Jager legt haar huidige functie als diaken neer en zal worden bevestigd als ouderling. Zij neemt de taak van jeugdouderling op zich. Oeds Holthuis en Piet André Huistra worden bevestigd in het ambt van ouderling. Oeds wordt voorzitter van de kerkenraad en Piet André ouderling-kerkrentmeester. Miranda van der Veen-Sevinga wordt bevestigd in het ambt van diaken.

Reminder ‼️‼️‼️

Door Redactie op di, 04/12/2018 - 20:24

Broodmaaltijd/kerstviering 60+ leden op woensdag 12 December.

Ook dit jaar willen we als Diaconie graag weer een kerstviering/broodmaaltijd organiseren voor de 60+ leden van onze PKN

gemeente. Wij nodigen u van harte uit om dit met ons te vieren op woensdag 12 december om 16.30 uur in “It gebouw” bij de kerk. Als u aanwezig wilt zijn kunt u zich via de opgavestrook aanmelden, die in het Tsjerkefinster van december is bijgevoegd.

U mag deze in de brievenbus doen bij één van de diaconieleden, of in de collectezak. Telefonisch opgeven mag ook.

Liturgie Dankdag

Door Redactie op ma, 05/11/2018 - 14:44

 

Lied voor de dienst:  NLB 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen vers 1,2 en 3

Afkondigingen

Intochtslied: Gezang 432 vers 1 en 2( Wat God doet, dat is welgedaan)

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gezang 44 vers 1 en 3( dankt, dankt nu allen God)

Gebed om ontferming en de dienst van het Woord

Samenzang: Psalm 146 vers 1,4 en 5( Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

Eerste Schriftlezing: Psalm 126

Samenzang: Psalm 126 vers 1 en 3( Toen God de Heer uit 's vijands macht)

Tweede Schriftlezing: 2 Korinthe 9:11-15

Pagina's