U bent hier

Kerkdiensten in een anderhalve-meter-samenleving

Door Redactie op za, 23/05/2020 - 10:04

Kerkdiensten in een anderhalve-meter-samenleving

Wij zijn op zoek naar u/jou.

Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten.

Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn. In beide gevallen echter met inachtneming van de regels die gelden in de 1,5 meter samenleving. De landelijke PKN heeft een protocol gemaakt voor het weer in gebruik nemen van de kerkelijke gebouwen voor erediensten en overige kerkelijke activiteiten. De plaatselijke gemeenten moeten die richtlijn van de landelijk kerk uitwerken in een gebruiksplan om de gebouwen weer te mogen gebruiken. Voor het maken van dit plan zoeken we een aantal mensen; de koster(s) doen mee, een kerkrentmeester, een diaken, en we zoeken aanvullend nog twee gemeenteleden die hierbij willen meehelpen.

Het protocol kunt u/jij vinden op de website www.protestantsekerk.nl

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere- kerkelijke-bijeenkomsten/ Wilt u/jij ons hierbij helpen?

Dan kunt u/jij dit doorgeven aan scriba Gryt Wijma. scriba@pknsurhuizum.nl

0512-352510 of 06-23108788

In de Doarpstsjerke gaan we in de zomerperiode voorlopig verder met de onlinediensten.