U bent hier

ANBI

Verslag activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals Vorming en toerusting, Jeugdwerk, Commissie van bijstand, Beamercommissie, Commissie Bijzondere diensten, Evangelisatiecommissie, Zendingscommissie en het Verjaardagsfonds.
Verslagen en activtieten van commissies en werkgroepen zijn terug te vinden op deze website, op de Kerkgroet en in het Tsjerkefinster.