Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Surhuizum. Op deze site vindt u / jij informatie over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.


Een overzicht van de Erediensten en het Kinderwerk deze maand kunt u / jij vinden in de rubriek Op zondag.

Ons jaarthema 2022 - 2023 is: Aan Tafel 


Livestream kerkdiensten

De kerkdiensten van de Doarpstsjerke zijn via een livestream op YouTube te volgen.
Daarom worden er in de kerk beeld en geluid opnames gemaakt.

Als u niet in beeld wilt komen, meldt u voor af bij de koster. De YouTube opnames worden doorgaans na 4 weken verwijderd van het internet.

YouTube link voor het PKN kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCZAWniIocS-VO8j3ZbHojKQ  Op deze pagina kunt je zowel alle uitzendingen terugzien als ook zien welke er op korte termijn gepland staan. Tip. Door je te abonneren op deze pagina krijg je vlak voor de uitzending een bericht in je mail of je zet voor een specifieke uitzending een herinnering aan.


Collectegeld

Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers:

• Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, o.v.v. Diaconiecollecte

• Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, o.v.v. Kerkcollecte.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!


Er hangen camera’s in de kerk!

Begin 2020 maakten wij kennis met het Covid-19 virus en kregen wij te maken met een wereldwijde pandemie, die een grote impact op onze levens zou gaan hebben. Dat ging zelfs zover dat wij beperkt naar de kerk mochten of durfden te gaan. Uit nood geboren zijn wij gestart begin 2021 met het uitzenden van de kerkdiensten met beeld via ons YouTube kanaal, te vinden op internet via https://www.youtube.com/channel/UCZAWniIocS-VO8j3ZbHojKQ. Er is door de gemeenteleden positief op gereageerd en ook veel gebruik van gemaakt.

De apparatuur en techniek waarmee deze uitzendingen tot stand werden gebracht waren eenvoudig en bewerkelijk om op te bouwen en te bedienen. Niet geschikt als permanente oplossing en dat was ook niet de bedoeling. Het idee was te stoppen met het YouTube kanaal als de pandemie voorbij zou zijn en iedereen weer “gewoon” naar de kerk zou kunnen gaan. Gelukkig kunnen en gaan wij weer naar de kerk om met elkaar de diensten te beleven. Echter is de belangstelling voor het volgen van de diensten via de beeldverbinding ook redelijk constant gebleven. Dat was voor ons – kerkrentmeesters – aanleiding om te investeren in een structurele oplossing voor beeld en geluid in de kerk zodat ook in de toekomst dit goed gefaciliteerd kan worden. In de achterliggende periode is hard gewerkt aan het installeren en testen van de apparatuur. Daarbij gaat er ook weleens iets mis, maar aangezien wij in eigen beheer hebben gedaan hebben wij ook de kinderziekten vaak snel kunnen herstellen. Niet helemaal zonder trots zie ik dat alle apparatuur nu goed functioneert en eenvoudig te bedienen is.

Tot slot wil ik aandacht schenken aan het feit sommige kerkgangers vragen of bedenkingen hebben over het feit dat er camera’s in de kerk hangen. In de hal van de kerk hangt daarom ook een waarschuwing. Als u niet in beeld wilt komen, verzoeken wij u de koster daarover in te lichten. De koster wijst u een plek die niet in beeld komt en tevens zal de koster de bedienaars inlichten als extra maatregel om te voorkomen dat u in beeld komt. De beelden van de diensten worden conform het beleid van de PKN niet langer dan strikt noodzakelijk op YouTube gezet. Dit betekent dat de diensten van YouTube worden verwijderd binnen een aantal weken na de uitzending.

Als er nog iets is dat u graag zou willen weten dan hoor ik graag van u. Bel of stuur een mail naar krm@pknsurhuizum.nl

Namens het college van kerkrentmeesters, de voorzitter

Piet Andre Huistra

Erediensten komende week

zondag 26 maart 2023 - 9.30

Erediensten: 9.30 uur: Ds. Lieuwkje Cnossen, Kollum

Overdenking

Kracht in de woestijn 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. 2023, wat gaat dat toch hard. De Adventsperiode, het Kerstfeest, het vieren van de geboorte van Jezus laten we weer achter ons en we kijken weer vooruit. Een nieuw jaar: nieuwe kansen, of maar weer afwachten wat dit jaar gebeurt? Wanneer de feesten achter ons liggen, vakanties nog even uitblijven en de dagen nog kort zijn kunnen we ons volgens de formule van Arnalls (bedenker van het fenomeen „Blue Monday‟) deprimerend gaan voelen. Hoe gaan wij er eigenlijk mee om als wij strijd ervaren?

Toen...