Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Surhuizum. Op deze site vindt u / jij informatie over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste lezers.

23 maart 2020
Geweldig, wat een prachtig weekend! Volop licht en zon om van te genieten en dankbaar
voor te zijn. Maar wat voert de boventoon in de media? Irritatie over mensen die zich niet
houden aan de regels om afstand te bewaren. Die geen gehoor geven aan de oproep van de
overheid om met elkaar de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen.
     Het is niet nieuw dat een deel van onze bevolking als motto heeft: regels zijn er voor
anderen; ik doe wat ik wil! Maar laten wij onze stemming en dus het draagvlak voor het
samen bestrijden van de crisis bederven door wat anderen fout doen? Of kiezen we voor een
positieve insteek? Zoals Paulus aan Titus schreef:
     Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam
     moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen. (3:1)
Laten we bij onszelf beginnen. Hoe zetten wij ons - juist in deze tijd - in om het goede te
doen? Lettend op de richtlijnen en adviezen van de overheid, zoekend naar wat goed is voor
mensen en voor de samenleving. Daarin heeft ieder persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar
de boodschap van Paulus is duidelijk: Laten zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen
het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij! (Titus 3:8)

ds. Guda Borger

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter informatie vanuit de burgerlijke gemeente:

De medewerkers van KEaRN zetten zich graag in om de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel te ondersteunen waar dat nodig is. Vooral in onzekere tijden ontstaat er een (nog grotere) kwetsbare doelgroep die extra aandacht verdient. Hoewel het fysieke contact tot een minimum wordt beperkt, zijn er gelukkig ook op afstand (telefonisch, per post en online) vele mooie manieren om toch naar elkaar om te kijken. Daarom is KEaRN iedere werkdag bereikbaar voor een luisterend oor, steun en advies. Zowel telefonisch via 0511–465200 als ook online.   

            Bent u zelf (of iemand in uw omgeving) nog wel fit maar u zit wel thuis door het Corona Virus? Dan kunt u misschien wel iets voor een ander doen, een boodschapje, een belletje of bijvoorbeeld een kaartje sturen. Heeft u zelf een ander leuk idee/initiatief of zou u graag wat voor een ander willen doen maar weet u nog niet wat? Laat het ons weten, wij van KEaRN zetten ons namelijk de komende tijd in om mensen op gepaste afstand met elkaar in contact te laten komen. Neem een kijkje op de website, daar vindt u initiatieven om corona-proof met elkaar in contact te blijven: http://www.kearn.nl/corona. Ook de korte uitzendingen van onze protestantse gemeente op zondagochtend worden als het goed is binnenkort vermeld.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overzicht van de Erediensten en het Kinderwerk deze maand kunt u / jij vinden in de rubriek Op zondag.

Erediensten komende week

zondag 29 maart 2020 - 9.30

Invulling van de korte uitzending op 29 maart

Ds. Borger-Koetsier

Woord van welkom Openingsgebed

Schriftlezing: 

Overdenking: 

Dank- en voorbeden, afgesloten met zegenbede

Afkondigingen