Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Surhuizum. Op deze site vindt u / jij informatie over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overzicht van de Erediensten en het Kinderwerk deze maand kunt u / jij vinden in de rubriek Op zondag.

Ons jaarthema 2021-2022 is: VAN START MET EEN DROOM 

----------------------------------------------------------

 

Landelijke richtlijnen Corona en het gebruik van de kerkelijke gebouwen

 

Op dinsdag 2 november zijn er aangescherpte landelijke richtlijnen afgegeven i.v.m. Corona die zaterdag 6 november ingaan.

Ook de PKN Surhuizum ontkomt er helaas niet aan om de regels voor het gebruik van de kerkelijke gebouwen weer aan te scherpen.

Met ingang van zondag 7 november a.s. gelden weer de volgende regels:

 

- we houden weer 1,5 afstand in de kerk en het gebouw, dus de helft van de banken in de kerk zijn te gebruiken

- er moeten mondkapjes worden gedragen bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk;

- zingen is toegestaan in de diensten, daar gelden momenteel geen beperkingen voor.

 

Vanwege de niet te hanteren 1,5 meter regel in de hal van de kerk is koffiedrinken voor de kerkdienst voorlopig niet verstandig.

------------------------------------------------------------------------------

YouTube link voor het PKN kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCZAWniIocS-VO8j3ZbHojKQ  Op deze pagina kunt je zowel alle uitzendingen terugzien als ook zien welke er op korte termijn gepland staan. Tip. Door je te abonneren op deze pagina krijg je vlak voor de uitzending een bericht in je mail of je zet voor een specifieke uitzending een herinnering aan. 

• De lopende zaken van de kerkenraad worden tijdens de lockdown waargenomen door
het klein moderamen. Dit bestaat uit Oeds Holthuis (voorzitter), Fré van der Veen (scriba),
Piet André Huistra (voorzitter KRM) en ds. Guda Borger.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Collectegeld:

Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers:

• Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte

• Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

 

 

Overdenking

Stilte

Hoe gaan we om met stilte in ons geloofsleven?

De stilte van een God die ver weg voelt, of juist de stilte als een kans om God te ontmoeten. Met in mijn gedachten het nieuwe jaar voor ons en de goede voornemens die we vaak weer hebben, las ik over de stilte in een boek van de Jezuïet James Martin. Ik deel enkele gedachten met jullie om mee te nemen in de komende tijd. Stilte in de relatie Soms lijkt het of God ver weg is, en er helemaal niets gebeurt als je bidt. Soms zijn er donkere periodes in je leven waarin je zo graag iets van Gods zou willen ervaren, maar niets...