Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Surhuizum. Op deze site vindt u / jij informatie over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overzicht van de Erediensten en het Kinderwerk deze maand kunt u / jij vinden in de rubriek Op zondag.

Landelijke richtlijnen Corona verruimd, ook bezoeken van de kerkdiensten binnenkort weer beperkt mogelijk!

Met ingang van 2 maart 2021 heeft de landelijke overheid de Corona beperkingen enigszins verruimd. Naar aanleiding daarvan geeft de PKN Nederland ook aan de plaatselijke gemeenten ruimere mogelijkheden voor het vieren van de erediensten. Er mogen weer een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk bij de viering aanwezig zijn. Wilt u of jij heel graag weer eens de kerkdienst bijwonen in de kerk, dan kan dat vanaf 14 maart onder de volgende voorwaarden. Meld u vooraf aan bij de koster, draag een mondkapje bij de verplaatsing in de gebouwen en houd de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar. Om de besmettingsrisico's te beperken houden we een maximum aan van 20 kerkgangers, exclusief ‘personeel’. Enige voorbehoud is als de overheid nieuwe regels instelt die bovenstaande plannen doorkruisen. Houd daarom de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl.

Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze onderling 3 meter afstand kunnen houden en 5 meter tot de overige gemeenteleden. Ook daar gaan we bij gelegenheid gebruik van maken. We hopen dat dit de eerste stappen mogen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luistern naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk!  

------------------------------------------------------------------------------
• In verband met de lockdown zijn de kerkdiensten tot 14 maart online te volgen. Dit kan met alleen geluid via www.kerkdienstgemist.nl, en sinds kort ook met beeld en geluid via YouTube. Het streven is dat alle komende diensten rechtstreeks met beeld te volgen zijn. Daarvoor wordt telkens een nieuwe link geplaatst op deze site en op de Kerkgroet.

 

YouTube link voor het PKN kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCZAWniIocS-VO8j3ZbHojKQ  Op deze pagina kunt je zowel alle uitzendingen terugzien als ook zien welke er op korte termijn gepland staan. Tip. Door je te abonneren op deze pagina krijg je vlak voor de uitzending een bericht in je mail of je zet voor een specifieke uitzending een herinnering aan. 

 

 

• Alle activiteiten voor de komende tijd zijn afgelast. Zolang de scholen zijn gesloten, geldt dat ook voor het kinder- en jeugdwerk.

• De lopende zaken van de kerkenraad worden tijdens de lockdown waargenomen door
het klein moderamen. Dit bestaat uit Oeds Holthuis (voorzitter), Fré van der Veen (scriba),
Piet André Huistra (voorzitter KRM) en ds. Guda Borger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons jaarthema 2020-2021 is: Het goede leven

 

 

 

 

Overdenking

 

 

Het Licht overwint!

 

Dat is de belijdenis die we hebben gevierd met Pasen. Niet de zonde, het lijden en de dood hebben de macht, maar God! Hij is het die aan het begin en aan het einde staat van alles wat is, zichtbaar en onzichtbaar. Hij is HEER van zijn schepping. De dag van de opstanding van Jezus Christus uit de diepte van het dodenrijk is bij uitstek het teken van Gods macht over leven en dood. Christus die van zichzelf heeft gezegd: Ik ben het Licht voor de wereld, is opgewekt ten leven. Tegelijkertijd roept de erkenning van de macht...